Пепа Василева
поръчки
тел. 0887 442 363;
office@donmarin.com;

Емил Вражилов
търговец - София
тел. 0886 448 959;
еmo@donmarin.com;

Иван Василев

търговец - страна
тел. 0885 971541;
dm@donmarin.com;

Иван Драганов
търговец - страна
тел. 0887 440 202;
dm@donmarin.com;

Петя Арбова
логистика и спедиция
тел. 0887 442 242;
office@donmarin.com;

СКЛАД 1
2140 Ботевград
бул. Цар Освободител №35В;

СКЛАД 2
2140 Ботевград
ул. Севаст Огнян №23;